Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, некласифицирани другаде

Задачи

 • Изпълняват, анализират и документират резултатите от тестването на софтуерни приложения, информационни и телекомуникационни системи
 • Разработват и документират планове за софтуерни тествания
 • Инсталират софтуер и хардуер, както и конфигурират софтуера на операционни системи при подготовката за тестване
 • Проверяват дали програмите функционират съгласно изискванията на потребителите и установените правила и процедури
 • Разработват и внедряват политики, процедури и скриптове за тест- ване на софтуер и информационни системи

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...