Задачи

 • Събират, отчитат и коментират новини и текущи събития с цел публикуване във вестници и периодични издания или за предаване по радио, телевизия или други медии
 • Пишат статии и коментари по актуални теми и изразяват мнение с цел стимулиране на обществения интерес
 • Избират материали за публикуване, проверяват стилистиката, гра- матиката, точността и законността на съдържанието и извършват необходимите корекции
 • Пишат критични мнения за литературни, музикални и други произ- ведения на изкуството на основата на опита, оценката и информа- цията на вестника, телевизията, радиото или други медии
 • Изследват и съобщават за медицински, научни и технологични постижения
 • Интервюират политици и други обществени фигури на прескон- ференции и на други събития, включително лични интервюта, записани и предназначени за радио, телевизионно и друго медийно предаване
 • Получават, анализират и проверяват новини и други факти
 • Събират местни, национални и международни новини чрез ин- тервюта, разследвания и наблюдения, присъстват на обществени събития, търсят информация от архиви, преглеждат различни пис- мени материали, присъстват на филмови и сценични продукции
 • Поддържат връзка с другите служители при проверката на оконча- телния вариант непосредствено преди печат
 • Избират и подготвят рекламни материали за бизнес или други организации за издаване чрез пресата, радиото, телевизията и други медии

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...