Писатели

Задачи

 • Измислят, пишат и редактират романи, пиеси, сценарии, стихове и други материали за публикуване или представяне
 • Провеждат проучвания за установяване на фактическо съдържание и за придобиване на друга необходима информация
 • Пишат сценарии и изготвят програми за сценични, филмови, радио и телевизионни продукции
 • Анализират материали като спецификации, бележки и чертежи, пишат инструкции, ръководства за потребители и други документи, които ясно и кратко обясняват как се инсталира, работи и поддържа софтуер, електронно, механично или друг вид оборудване
 • Пишат брошури, ръководства и други подобни технически пуб- ликации
 • Подбират материали за публикуване, извършват стилистична проверка, проверяват граматиката и точността на съдържанието, извършват редакционни услуги преди отпечатване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...