Задачи

 • Консултират относно всички маркетингови елементи като продуктов микс, ценообразуване, реклама и промоции, продажби и канали за дистрибуция
 • Тълкуват и прогнозират настоящи и бъдещи тенденции в потреб- лението
 • Събират и анализират информация относно потребителските пред- почитания и вкусове
 • Възлагат и провеждат пазарни проучвания с цел установяване на пазарни възможности за нови и съществуващи продукти и услуги
 • Консултиране по всички аспекти на маркетинга, като например продуктова гама, ценообразуване, рекламиране и насърчаване на продажбите, продаване и канали за дистрибуция
 • Проучват потенциалното търсене и пазарните характеристики на нови стоки и услуги
 • Планиране, разработване и организиране на рекламни политики и кампании в подкрепа на целите на продажбите
 • Изготвят реклами и медийни продукти, като организират тяхното представяне в телевизионни и филмови продукции и в други медии
 • Подпомагат разширяването и развитието на бизнеса чрез изготвяне и изпълнение на маркетингови цели, политики и програми

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...