Задачи

 • Снимат фотографски портрети на хора и групи хора
 • Работят с компютри при обработка на фотографски изображения
 • Адаптират готови фотографски изображения за създаване на цифрови изображения за включване в мултимедийни продукти
 • Правят снимки за рекламни, търговски, промишлени или научни цели, за илюстриране на материали и статии във вестници, списания и други публикации
 • Използват компютърни и други техники за постигане на желани ефекти
 • Изучават изисквания за всяка отделна задача и подбират вида апарат, филм, осветление и фон
 • Работят със скенери за прехвърляне на фотографски изображения на компютри
 • Определят композиции на изображения, извършват технически корекции и настройват апаратура и обекти на снимки

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...