Дегустатори на храни и напитки

Задачи

 • Преглеждат, изпитват, дегустират и оценяват селскостопански про- дукти, храни и напитки в различни етапи от преработването
 • Определят качеството, пригодността към вкуса на потребителя и приблизителната цена на продуктите и класифицирането им в съот- ветната категория
 • Отстраняват нискокачествени продукти
 • Отбелязват качество и/или идентификационни номера на етикети, списъци за доставка или продажба
 • Претеглят и измерват продукти

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...