Задачи

 • Консултират се с други медицински и здравни специалисти и доставчици на здравни услуги с цел контролиране на диетите и хранителните нужди на пациентите
 • Разработват и оценяват храни и диетични продукти с цел спазване на хранителните изисквания
 • Събират и оценяват информация относно здравния и хранителния статус на хора, групи и общности, базирайки се на хранителните стойности в сервираната или консумираната храна
 • Провеждат научни изследвания в областта на храните и оповестяват резултатите на научни конференции и семинари
 • Планират диети и менюта, контролират приготвянето, сервирането, приетото количество и качество на храните с цел подпомагане на хранителните режими в местата за обществено хранене
 • Консултират лица, семейства и общности относно начина на хране- не, планиране на диети и приготвяне на храни с цел максимизиране на ползите и намаляване на потенциалните рискове за здравето
 • Планират и провеждат оценка на храненето, програми и обучения с цел повишаване нивото на хранителната култура сред хората и обществата

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...