Главни готвачи

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Планират и разработват рецепти и менюта, изготвят оценки за разходи, поръчват хранителни продукти
 • Наблюдават качество на ястия на всички етапи от приготвяне и представяне
 • Обсъждат въпроси, свързани с приготвяне на храни с ръководители, диетолози, кухненски и сервитьорски персонал
 • Контролират и координират дейности на готвачи и други служители, заети в приготвяне на храни
 • Извършват проверки на доставки, оборудване и работни помещения за осигуряване спазване на установени стандарти
 • Определят начини и видове представяне и сервиране на храни и създават кулинарни изложби
 • Инструктират готвачи и други служители за подготвяне, приготвяне, украсяване и представяне на храни
 • Участват в набиране на кухненски персонал и осъществяват наблю- дение и контрол върху неговата работа
 • Подготвят, подправят и приготвят специалитети
 • Разясняват и изпълняват разпоредби по хигиена и безопасност на храни

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...