Проверете вашата заплата

Задачи

 • Възлагат упражнения и определена работа в съответствие с въз- можностите, интересите и таланта на учениците
 • Оценяват, съветват, критикуват и окуражават учениците
 • Оценяват нивото на възможности на учениците, като им определят цели съобразно техните нужди
 • Разработват и представят материали за теорията и тълкуването на изкуствата
 • Преподават или провеждат практическо обучение по танци, драма, визуални и други изкуства
 • Планират, изготвят и провеждат уроци и семинари за индивидуално и групово обучение
 • Организират и помагат при представяне или излагане на работата на учениците
 • Подготвят ученици за изпити, работа или конкурси
 • Ревизират учебния план, съдържанието на курса, образователните материали и методи на обучение
 • Организират посещения на представления или изложения

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...