Задачи

 • Инструктират пациенти и техните семейства за начина на провеж- дане на рехабилитационни процедури в извънболнични условия
 • Записват и съхраняват информация за здравния статус на пациента и реакцията на организма на определен вид лечение и предоставят тези данни на други медицински и здравни специалисти, ако се налага допълнително и комплексно лечение
 • Провеждат тестове на мускулите, ставите и функционалната спо- собност на тялото с цел да се оценят физическите проблеми на пациента
 • Поставят цели и изготвят програми на пациенти с цел намаляване на физическата болка, укрепване на мускулите, подобряване на сърдечно-съдовите и дихателните функции, възстановяване на подвижността на крайниците и подобряване на баланса и коор- динацията
 • Разработват и внедряват съгласувани с лекар специалист програми за контрол и превенция на често срещани физически проблеми и смущения
 • Контролират работата на кинезитерапевтите и масажистите
 • Изпълняват програми и лечение на пациенти чрез използване на терапевтичните свойства на раздвижването, загряването, охлажда- нето, масажа, манипулацията, хидротерапията, електротерапията, терапия с ултравиолетова и инфрачервена светлина и ултразвук

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...