Задачи

 • Съветват се с физиотерапевти или други здравни специалисти за оценка на информацията за пациенти с оглед планиране, модифи- циране и координиране на лечението
 • Прилагат мануални терапии, терапевтични или точкови терапев- тични масажи
 • Прилагат електротерапия, ултразвук и други физиотерапии като използват специализирани технически методи и оборудване, на- пример инфрачервени лампи, мокри компреси, билколечение и минералотерапия
 • Инструктират, мотивират, предпазват и оказват помощ на пациенти по време на физически упражнения и техники за релаксация
 • Наблюдават и отразяват развитие на пациенти по време на лечения
 • Нагласяват ортопедични скоби, протези и други помощни средства като патерици, дават указания на пациенти за тяхната употреба

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...