Задачи

 • Обучават водачите в реални условия за шофиране, обясняват и де- монстрират операциите със спирачките, съединителя, избиране на скоростите, автоматична скоростна кутия, уредите за сигнализи- ране и светлини
 • Илюстрират механичната дейност на моторни превозни средства и обясняват различни шофьорски техники чрез използване на ди- аграми и аудио-визуални средства
 • Съветват водачите при подготовката им за изпита по шофиране
 • Преподават правилата за движение по пътищата
 • Преподават изискванията за пътната безопасност
 • Съветват за придобиване на умения при аварийни ситуации

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...