Водачи на леки автомобили, вкл. таксита и микробуси

Задачи

 • Управляват и обслужват леки автомобили, вкл. Таксита за превоз на пътници
 • Управляват и обслужват лекотоварни автомобили или ванове за до- ставки на поща или стоки
 • Оказват помощ на пътници с багаж
 • Събират сметки, плащания на доставки или документи, удостове- ряващи доставките
 • Използват телекомуникационни съоръжения за докладване место- нахождение и получаване на инструкции от контролния център
 • Определят най-подходящите маршрути
 • Подпомагат пътници с физически затруднения
 • Задействат устройства за подпомагане качването и слизането на пътници с физически затруднения

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...