Водачи на автобуси и ватмани

Задачи

 • Управляват и обслужват автобуси или тролейбуси за градски или междуградски транспорт на пътници, поща или стоки
 • Управляват и обслужват трамваи за превоз на пътници
 • Отварят и затварят вратите преди или след качване и слизане на пътниците
 • Помагат на пътниците с багаж
 • Контролират осветлението, отоплението и вентилацията в автобу- си или трамваи
 • Наблюдават трафика за гарантиране на безопасно придвижване
 • Събират пари за билети или проверяват пътниците

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...