Кондуктори

Задачи

 • Събират и издават билети, пропуски или входни такси, проверяват валидността на предварително издадени билети
 • Обслужват спалните вагони и техните ползватели в пътнически влакове
 • Помагат при качване, настаняване и поставяне на багажа според из- искванията, особено на възрастни, болни или инвалиди
 • Отварят и затварят врати на пътници
 • Извършват проверка за безопасност на оборудването преди отпъ- туване
 • Известяват водачите за спиране или тръгване
 • Посрещат качващите се пътници и обявяват маршрутите и спирките
 • Следят за спазването на мерките за безопасност
 • Отзовават се на исканията и оплакванията на пътниците, осигу- ряват информация за спирките и възможностите за връзка с дру- ги превозни средства
 • Предприемат подходящи действия в случаи на аварии или инци- денти

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...