Проверете вашата заплата

Задачи

 • Следят железопътната сигнализация за осигуряване на безопас- но движение
 • Управляват подземни или надземни пътнически влакове
 • Управляват комуникационни системи за връзка с екипажи на вла- кове и контрольори на движение за гарантиране на безопасно дви- жение и спазване графика на влаковете
 • Управляват или помагат при управлението на парни, дизелови или електрически локомотиви
 • Управляват локомотиви за превоз на товари в подземни и надзем- ни мини или кариери

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...