Задачи

 • Контролират железопътния трафик чрез задействане на сигнализа- ция, подаване на сигнали и смяна на стрелки
 • Проверяват влакови системи и оборудване като климатични и ото- плителни системи, спирачки и спирачни системи
 • Отговарят за безопасността на товарните влакове по време на движението им
 • Организират изтегляне на влакове в мини или кариери
 • Прехвърлят и свързват вагонни състави в депа и на странични ли- нии в зависимост от реда за товарене, разтоварване и графика на влаковете

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...