Задачи

 • Инсталират, тестват, свързват, предават за експлоатация, поддържат и модифицират електрическо оборудване, кабелни и контролни системи
 • Заменят и поправят дефектни части
 • Свързват електрически системи със захранване
 • Монтират, настройват и ремонтират различни електрически маши- ни, двигатели, генератори, табла, контролни апарати, инструменти или електрически части на подемници и подобно оборудване
 • Преглеждат и тестват промишлени електрически продукти
 • Проектират, инсталират, поддържат, обслужват сервизно и ремон- тират електрически и хидравлически пътнически и товарни асан- сьори, ескалатори, подвижни пътеки и друго подемно-транспортно оборудване
 • Монтират, настройват и ремонтират електрически части на дома- кински уреди, промишлени машини и друго обрудване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...