Задачи

 • Преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и черте- жи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране
 • Записват производствени и оперативни данни в специални фор- муляри
 • Сглобяват части, електрически и електронни системи, поставят, подреждат и закрепват отделни части в агрегати или рамки като използват ръчни или електрически инструменти, поялници и дру- ги запояващи устройства
 • Работят с машини за навиване на бобини и друго електрическо оборудване като регулатори, трансформатори, електродвигатели и генератори
 • Проверяват и тестват готови и монтирани изделия, бракуват де- фектни части, елементи и сглобки

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...