Работници по строителство на сгради

Задачи

 • Почистват работното пространство
 • Почистват строителната площадка и изпълняват други елементарни задачи при разрушаването на сгради
 • С ръчни инструменти копаят и запълват дупки, канали и изкопи
 • Товарят и разтоварват строителни материали, изкопан материал и оборудване, преместват с ръчни колички и ръчни товарни плат- форми
 • Разстилат пясък, пръст, чакъл и подобни материали
 • Смесват, изливат и нанасят материали като бетон, замазка или хоросан

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...