Кредитни специалисти

Задачи

 • Разговарят с кандидати за потребителски, ипотечни, студентски и бизнес кредити
 • Проучват и оценяват финансово състояние, препоръки, доверие и способност за погасяване на кредити
 • Подават заявления за кредити и заеми до ръководства на финансови институции като правят препоръки за одобрение или отказ
 • Одобряват или отхвърлят заявления в рамките на позволените ли- мити при спазване на кредитни стандарти
 • Попълват документация по кредити и заеми
 • Попълват документация по кредити и заеми

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...