Машинни оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия

Задачи

 • Обслужват и наблюдават оборудване за пресяване, избелване, из- варяване, измиване, вани за смесване и друго оборудване за обра- ботка на пулп и за извършване на един или повече процеси при об- работването на целулоза
 • Обслужват и наблюдават машини и оборудване за производство и повърхностна обработка на хартия като сушене, каландриране, ламиниране, нанасяне на покрития, нарязване, обрязване, навиване или за извършване на подобни процеси
 • Включват и изключват машини и оборудване, наблюдават индика- тори на контролни табла, измерителни и други уреди за открива- не на неправилно действие и за осигуряване изпълнението на про- изводствените процеси съгласно спецификациите
 • Визуално преглеждат хартията за наличие на гънки, дупки, драс- котини или други дефекти като предприемат мерки за тяхното премахване
 • Визуално преглеждат хартията за наличие на гънки, дупки, драс- котини или други дефекти като предприемат мерки за тяхното премахване
 • Изготвят производствени доклади

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...