Задачи

 • Обслужват и наблюдават машини за производство на шапки от тек- стил или кожи
 • Обслужват и наблюдават машини за намотаване на конци или пре- жда за транспортиране или друга обработка
 • Обслужват и наблюдават машини за измерване на кожи по опре- делени размери
 • Обслужват и наблюдават машини за сгъване на тъкани по опреде- лени дължини
 • Обслужват и наблюдават машини за производство на разнообразни изделия като ширити, галони и подобни

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...