Проверете вашата заплата

Задачи

 • Събират и подреждат материали, които да бъдат преписани съгласно получените указания
 • Трансформират говор, звуци от околната среда и текстове на музи- кални произведения във вид на субтитри за кино- и телевизионни програми
 • Подреждат и съхраняват готови документи на компютърен твърд диск или друг диск, или поддържат компютърна система за под- реждане, съхраняване, откриване и актуализиране на документи
 • Преписват написан материал от чернова, коректури, звукови и сте- нографски записи чрез използване на компютри, пишещи машини или друга текстообработваща техника
 • Разшифроват стенографирана информация и информация, записана със звукозаписна апаратура
 • Записват устни изказвания и писмени материали по стенографски начин
 • Проверяват завършената работа по отношение на правописа, гра- матиката, пунктуацията и форматирането

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...