Секретари с общи функции

Задачи

 • Организират и контролират системи за подреждане на докумен- тация
 • Преглеждат и регистрират отпуски и други видове отсъствия на персонала
 • Проверяват заявки за срещи или ангажименти и помагат при ор- ганизирането им
 • Занимават се с обичайната кореспонденция по собствена иници- атива
 • Занимават се с входяща и изходяща поща
 • Проверяват, форматират и въвеждат кореспонденция, протоколи и отчети под диктовка, електронни документи или чернови съобразно канцеларските стандарти като използват пишещи машини, персо- нални компютри и друга текстообработваща техника
 • Сканират, регистрират и разпределят поща, кореспонденция и документи
 • Използват различни софтуерни пакети (включително програми за оформяне на електронни таблици) за извършване на спомагателни административни задачи

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...