Правни секретари

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Преглеждат искания за срещи, съставят графици и организират срещи
 • Подготвят и обработват юридически документи като нотариални актове, завещания, писмени клетвени декларации и досиета по дела
 • Помагат при изготвяне на бюджети, наблюдават разходи, съставят проекти на договори
 • Преглеждат и поправят документи и кореспонденция за осигуряване на съответствие с правни принципи
 • Контролират работата на помощния административен персонал
 • Организират поща и факсове, уреждат доставки на юридическа кореспонденция на клиенти, свидетели и длъжностни лица в съ- дебната система
 • Организират и поддържат документи, преписки и библиотеки с юридическа литература

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...