Задачи

 • Отговарят на телефонни или електронни запитвания и ги препращат до компетентните лица
 • Записване, подготовка, сортиране, класифициране и подаване на информация
 • Проверяват цифри, подготвят фактури и записват подробности по направени транзакции
 • Подготвят отчети и кореспонденция с рутинен характер
 • Завеждат техническото оборудване на конкретни лица от персонала
 • Възпроизвеждат информация на компютър и извършват корекция на текст
 • Сортират, приемат и изпращат писма и съобщения
 • Използват копирни и факс машини

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...