Съдии

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Дават указания на съдебните заседатели по правни въпроси, които са приложими по конкретния случай
 • Произнасят присъда на осъдено лице по наказателно дело, опреде- лят обезщететията или други мерки в граждански процеси, както и издават съдебни заповеди
 • Тълкуват и прилагат процедурни правила и вземат решения относно допустимостта на доказателствата
 • Председателстват процеси и изслушвания
 • Преценяват и вземат впредвид доказателства в съдебни процеси и решават дали дадено лице е виновно или невинно, както и опреде- лят степента на отговорност на обвиняемия или ответника
 • Проучват правни въпроси и дават писмено становище по тях
 • Определят правата и задълженията на засегнатите страни

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...