Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях

Задачи

 • Документират съдебни заседания и решения
 • Връчват искови заявления, съдебни призовки, известия и други съдебни документи
 • Поддържат реда в съдилища и зали за съдебни заседания
 • Изготвят юридически документи като пледоарии, обжалвания, завещания, договори, правни становища и други
 • Проучват фактически материали, законодателни актове, решения и други юридически документи, необходими за подготвяне на дела, събират доказателства
 • Съветват клиенти по правни въпроси
 • Преглеждат документи като ипотеки, залози, присъди, сервитутни права, договори и планове за проверка на юридически описания на имоти и собственост
 • Изготвят документи, свързани с прехвърляне на недвижимо иму- щество, държавни ценни книжа и други

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...