Задачи

 • Съставят административна кореспонденция и водят протоколи
 • Изготвят писма и друга кореспонденция
 • Изготвят протоколи от заседания като използват стенографски и специализирани технически средства
 • Контролират работата на помощния административен персонал
 • Осъществяват връзки с други служители по въпроси, свързани с работата на организацията
 • Преглеждат искания за срещи, съставят графици и организират срещи и пътувания
 • Получават, предлагат и следят задачи по срокове и дати
 • Помагат при изготвяне на бюджети, наблюдават разходи, съставят проекти на договори

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...