Проверете вашата заплата

Задачи

 • Участват в изследвания за ефекта от метеорологичните условия върху околната среда
 • Ангажират се при проектиране и изработване на ново оборудване и процедури за събиране на метеорологични данни, дистанционно отчитане или за други подобни приложения
 • Разработват и изпробват математически компютърни модели за прогнозиране на времето и климата за експериментални или опе- ративни цели
 • Анализират въздействието на индустриалните проекти и човеш- ката дейност върху климата и качеството на въздуха и работят съвместно с експерти по социални, инженерни и икономически науки, за да разработят подходящи стратегии за намаляване на вредните влияния
 • Изготвят и предоставят краткосрочни или дългосрочни метеоро- логични карти, прогнози и предупреждения относно атмосферни явления като циклони, бури и други явления опасни за живота и имуществото
 • Изследват посоката и скоростта на въздушните движения, атмос- ферното налягане, температура, влажност, физични и химични трансформации на замърсители и други явления като образуване на облаци и валежи, електрически смущения и слънчева радиация
 • Изучават събраните данни от метеорологични станции, радари и сателити и информацията от компютърни системи, за да очертаят и прогнозират метеорологичните условия
 • Провеждат експерименти по време на разпръскване на мъгла, об- разуване на облаци, засилване на дъжд и други видове програми за промяна на времето
 • Провеждат изследвания и усъвършенстват или разработват концеп- ции, теории и оперативни методи, свързани със състава, структу- рата и динамиката на атмосферата и изготвят научни статии като резултат от тези проучвания

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...