Задачи

 • Изготвят чертежи или матрици за конкретни модели с помощта на компютри
 • Почистват готови изделия от излишен плат или конци
 • Разполагат шаблони или кройки за определяне на точките за ряза- не или за постигане на максимално използване на плата
 • Поставят кройки върху пластове от платове и изрязват чрез из- ползване на електрически или ръчни ножове, ножици или цифро- во управлявани режещи устройства
 • Изготвят модели за всички размери като използват чертежи, чер- тожни и измерителни инструменти и/или компютри
 • Поставят шаблони върху платове и изрязват образци
 • Изработват и изпробват готови образци на облекла
 • Изчисляват количество материали в зависимост от размера на мо- делите и еластичност на материи
 • Рисуват скици на детайли като определят местата на свързване, плисета, джобове, илици, декоративни шевове на облекла и об- увки чрез използване на компютри или чертожни инструменти
 • Режат платове или кожи за направа на части за облекла или коже- ни изделия
 • Изработват шаблони, отбелязват и изрязват образци при производ- ство на други текстилни изделия като пердета, покривала, тенти и сенници
 • Разполагат кожи на маси за рязане като постигат максимално из- ползване на материали в зависимост от посоката на косъма, наличие на дефекти и еластичността на кожите

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...