Тапицери и сродни на тях

Задачи

 • Обсъждат с клиенти вида, формата и цвета на тапицерията, изгот- вят ценова оферта за услугата
 • Изготвят тапицерски модели като използват скици, чертежи и опи- сания на клиенти
 • Разполагат, измерват и режат тапицерските материали по шабло- ни, модели или скици
 • Поставят, подреждат и сглобяват пружини, уплътнителни матери- али и покрития върху рамки за мебели
 • Ръчно зашиват тапицерски материали като съединяват отделни части
 • Ръчно зашиват и поправят повредени части от тапицерия
 • Поставят кабърчета, лепят или зашиват декоративни орнаменти, капси, ширити, копчета и други аксесоари към покривки или рам- ки на тапицирани изделия
 • Разполагат, режат, изработват и монтират тапицерия в самолети, моторни превозни средства, влакове, яхти и кораби
 • Поправят кожени покрития на изкуствени крайници
 • Реставрират старинни мебели като използват различни инстру- менти
 • Съвместно работят с интериорни дизайнери за декорация на поме- щения и съгласуване избора на материи за изработване на мебели
 • Изработват юргани, възглавници, ватирани покривки и матраци

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...