Монтажници, некласифицирани другаде

Задачи

 • Сглобяват елементи и части, поставят, подреждат и закрепват от- делни части в агрегати или рамки като използват ръчни или елек- трически инструменти, поялници и други запояващи устройства
 • Преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и черте- жи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране
 • Записват производствени и оперативни данни в специални фор- муляри
 • Проверяват и тестват готови и монтирани изделия
 • Бракуват дефектни продукти

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...