Задачи

 • Организират и провеждат погребения, кремации и погребални це- ремонии
 • Обличат трупове и ги полагат в ковчези
 • Правят разрези по различни части на тялото, оформят обезобразе- ни тела, когато е необходимо
 • Балсамират трупове
 • Спазват санитарни норми и законови изисквания, свързани с бал- самирането
 • Провеждат срещи за уреждане подготовката на тъжните ритуали, помагат при избора на ковчези или урни, определят мястото и вре- мето на погребенията или кремациите

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...