Задачи

 • Сортират товари преди товарене и разтоварване
 • Товарят и разтоварват зърно, въглища, пясък, багажи и други стоки чрез транспортни ленти, тръби и други транспортни съоръжения
 • Опаковат офис или домакински мебели, машини, изделия или други товари с цел тяхното транспортиране
 • Носят и подреждат стоки в складове и други помещения
 • Свързват гъвкави тръби между пристанищните инсталации и ре- зервоарите на баржи, танкери и други товарни кораби за товарене и разтоварване на петрол, втечнени газове и други течности
 • Носят стоки за товарене или разтоварване на камиони, вагони, кораби или самолети

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...