Задачи

 • Карат животни, които теглят вагони в мини или кариери
 • Впрягат животни към превозни средства или съоръжения
 • Грижат се и хранят животните
 • Товарят или разтоварват стоки, помагат на пътници при качване или слизане от превозното средство
 • Впрягане на работни слонове
 • Събират такси
 • Карат превозни средства теглени от животни в желаната посока като спазват правилата за улично движение
 • Поддръжат превозното средство, извършват малки ремонти и мон- тират резервните части
 • Карат животни впрегнати в селскостопански или други машини

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...