Проверете вашата заплата

Задачи

 • Карат превозното средство в желаната посока като спазват прави- лата за улично движение
 • Поддръжат превозното средство, извършват малки ремонти и мон- тират резервните части
 • Преглеждат частите на превозното средство за износване и повреди
 • Събират такси
 • Товарят или разтоварват стоки, помагат на пътници при качване или слизане от превозното средство

  Направете проучване

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...