Задачи

 • Разчитат чертежи и други спецификации за изработване на обув- ки съгласно изискванията на клиенти
 • Изрязват, оформят и подплатяват части за изработване на коже- ни изделия
 • Зашиват скъсани и разпорени шевове, кърпят дупки за поправка на чанти, колани, обувки и куфари
 • Снемат гипсови отпечатъци на деформирани крака или стъпала, из- готвят схеми и чертежи
 • Проверяват качеството, цвета и издръжливостта на кожите с цел га- рантиране подходящият избор за всеки конкретен случай
 • Прикрепват декоративни аксесоари и орнаменти
 • Изработват и поправят изделия като седларски и сарашки изделия, пътни и ръчни чанти, куфари, колани и други изделия
 • Поправят колани, куфари, чанти, портфейли и подобни изделия
 • Изработват, преправят и поправят ортопедични или терапевтични обувки в съответствие с лекарски предписания, преправят съще- ствуващи обувки за хора с проблеми и специални нужди
 • Изготвят по поръчка стелки и подложки за стъпала по снети от- печатъци
 • Изработват, преправят и поправят типови обувки за да отговорят на индивидуални изисквания
 • Отстраняват и проверяват обувки, части от обувки и модели за гарантиране на съответствие със спецификации като правилно поставяне на шевове и други
 • Запознават се с поръчки и/или части на обувки за получаване на информация относно натоварването, спецификациите и видовете материали, които да се използват

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...