Задачи

 • Гасят пожари в производствени обекти и използват специална еки- пировка
 • Контролират и гасят пожари с помощта на ръчни и механизирани пособия и химикали за гасене на пожари
 • Предотвратяват или ограничават разпространението на опасни ве- щества в случай на пожари или инциденти
 • Спасяват хора от горящи сгради и от района на инцидента и тези, попаднали в опасни ситуации
 • Реагират на сигналите за пожар и други сигнали за помощ като ав- томобилни и производствени инциденти, бомбени заплахи и дру- ги спешни случаи
 • Информират обществото по въпросите за предотвратяване на по- жари

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...