Задачи

 • Събират и осигуряват безопасната доставка на пари в брой и цен- ности от банките, касовите апарати и магазините
 • Контролират достъпа до помещенията, контролират и разрешават влизането или излизането на работещите и посетителите, прове- ряват личните документи и издават пропуски
 • Осъществяват проверки за безопасност на пътниците и багажа на летищата
 • Патрулират около помещенията и проверяват вратите, прозорците и външните врати с цел предотвратяване и откриване на признаци за непозволено влизане
 • Осъществяват обиколки между посетителите, клиентите или рабо- тещите с цел опазване на реда, защита на имуществото от краж- ба и вандализъм
 • Реагират на аларми, разследват безредици и осъществяват контак- ти с началниците, полицаите и пожарникарите, ако е необходимо

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...