Задачи

 • Патрулират на територията на затвора с цел предотвратяване на бягства
 • Претърсват пристигащите затворници, прибират ценностите им в сейфове, ескортират ги до килиите и ги заключват вътре
 • Помагат при осъществяване на програмите за превъзпитание
 • Конвоират затворници при прехвърлянето им и при времени из- лизания
 • Наблюдават поведението и държанието на затворниците с цел пре- дотвратяване на вълнения и бягства
 • Надзирават затворниците по време на работа, хранене или почивка
 • Осъществяват периодични контролни обходи на килиите, провер- ка и поддръжка на надеждността на ключалките, прозорците, вра- тите и външните врати

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...