Задачи

 • Обслужват и наблюдават земекопни машини, оборудвани с под- вижни лопати, грайферни или елеваторни кофи за копаене и пре- местване на пръст, камъни, пясък, чакъл или подобни материали
 • Обслужват и наблюдават машини за полагане на асфалтови или катранени смеси при строителството на улични платна, на пътища или подобни повърхности
 • Обслужват и наблюдават електрически валяци за изравняване и трамбоване на слоеве от материали при строителството на пътища, паважи и подобни дейности
 • Обслужват и наблюдават машини за копаене на изкопи, канали, полагане на дренажни, канализационни, петролни, газови или подобни тръбопроводи
 • Обслужват и наблюдават съоръжения за изгребване на пясък, чакъл и кал от дъното на водни басейни
 • Обслужват и наблюдават машини оборудвани с вдлъбнати стомане- ни ножове за загребване, пренасяне и изравняване на пръст, пясък, сняг и други материали
 • Обслужват и наблюдават машини за издигане на дървени, бетонни или стоманени стълбове и пилони в земята

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...