Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения

Задачи

 • Товарят и разтоварват строителни материали, изкопан материал и оборудване, преместват с ръчни колички и ръчни товарни плат- форми
 • Почистват работното пространство
 • С ръчни инструменти копаят и запълват дупки, канали и изкопи
 • Изкопават и разстилат чакъл и подобни материали
 • Режат камъни, бетонни и битумни повърхности с помощта на пневматичен чук

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...