Проверете вашата заплата

Задачи

 • Получават и регистрират фактури, формуляри, записи и други документи за записване на данни
 • Проверяват точността и пълнотата на данните и при необходимост коригират въведените данни
 • Работят с програми и машини за счетоводна отчетност и извърш- ване на изчисления
 • Въвеждат и експортират данни между различни системи бази данни и софтуер
 • Въвеждат цифрови данни, кодове и текст от изходния материал в компютърно-съвместими устройства за съхранение и обработка на данни

  Направете проучване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...