Задачи

 • Изработват или получават отливки или отпечатъци от крайници, усти или зъби, необходими за направата на калъпи за производство
 • Поставят устройства и апарати на пациенти, извършват тествания, оценяване и корекции за напасване, функционалност и комфорт
 • Изработват пълни и частични зъбни протези, изграждат корони, метални скоби, мостове и други стоматологични помощни средства
 • Проектират и ръчно изработват ортопедични и протезни устройства като използват термопластични материали, метални сплави, кожи и други материали
 • Дават указания на пациенти относно употребата и грижите за про- тезите и другите ортопедични устройства
 • Огъват, изработват и оформят материи или материали съгласно предписани форми и контури за изготвяне на апарати и устройства
 • Ремонтират, модифицират, поддържат медицински и стоматологич- ни протези и подобни средства в съответствие със спецификации
 • Разчитат предписания или спецификации за определяне вида на продуктите или устройствата, материали и инструменти, необхо- дими за тяхното производство
 • Съветват се с лекари и стоматолози за определяне на специфични и предписани устройства и уреди
 • Преглеждат, разговарят и вземат мерки на пациенти за определя- не на техните нужди от различни медицински и стоматологични апарати и устройства

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...