Задачи

 • Поддържат документация за заредени стоки и събрани пари
 • Движат се по установен маршрут за записване на показанията на съответните броячи
 • Проверяват измервателните уреди за нерегламентирано използване, повреди и неизправности, например повредени пломби и други
 • Отчитат показания на електромери, водомери или газомери
 • Проверяват показанията в случай, че консумацията изглежда нере- ална и записват възможните причини за тези отклонения
 • Зареждат машините за продажби и събират парите от тях
 • Събират пари от броячите на паркингите и подобни устройства, работещи с монети и жетони

  Образователна степен

  Неквалифициран
  loading...
  Loading...