Задачи

 • Консултират или изготвят езикови класификационни системи, граматични помагала, речници и подобни материали
 • Редактират и коригират преведени материали
 • Разработват методи за използване на компютри и други инстру- менти за повишаване продуктивността и качеството на превода
 • Превеждат писмено от един език на друг и гарантират, че съдържа- нието на оригинала е предадено точно и вярно, както и че фразео- логичното и терминологичното значение и стил на литературните произведения са пренесени доколкото е възможно
 • Изучават връзката между древните майчини езици и съвременните езикови групи, проследяват произхода и развитието на думи, гра- матика и езикови форми и представят тези открития
 • Извършват симулантен превод от един език на друг на конференции, срещи и подобни събития и гарантират, че е запазено значението, точността и верността на оригинала

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...