Задачи

 • Сортират и доставят поща на частни адреси и търговски дружества
 • Изпълняват задължения, свързани с пощенски операции в държав- ните пощи и частните куриерски фирми
 • Предоставят потвърдителни разписки за доставка при поискване от страна на клиента
 • Сортират и записват входящата и изходящата кореспонденция и разпределят изходящата поща в различни организации

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...