Продавачи на пазари, павилиони и сергии

Задачи

 • Демонстрират и продават стоки и получават плащания
 • Купуват или сключват договори за редовна доставка на продава- ните продукти от доставчиците на едро или директно от произво- дителите
 • Определят продуктовото разнообразие, запаси и ценови нива за сто- ките, които се продават
 • Сглобяват или демонтират сергии и щандове, транспортират, скла- дират, товарят и разтоварват стоките за продажба
 • Водят сметки и поддържат отчетност за стоковите запаси
 • Подреждат и излагат за продажба, както и увиват и опаковат про- дадените стоки
 • Получават разрешение за поставяне на щандове на определено мя- сто на улици, пазари и други открити пространства

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...